CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM QUẢNG NAM -9201D

Chủ tịch HĐQT: Phạm Quốc Hùng
P.giám Đốc Phụ Trách: Đặng Bảo Lâm – 0913.499.244
P.giám Đốc: Trần Huấn Nhân – 0989.405244

Địa Chỉ: Ngã Ba Cây Cốc, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện Thoại: 0235.2210748 Fax: 0235.3874882

Dịch vụ khách hàng: 0235.3874881

Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 15:00
Thứ 7: 07:30 – 11:30

Dịch vụ khách hàng:
8×6

Thông tin trạm:

Gửi yêu cầu?