Thông báo lịch trực Tết Nguyên Đán 2019

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM QUẢNG NAM

Để đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty, xử lý công việc đột xuất trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ( Kỷ Hợi ) năm 2019. Công ty Cổ phần Đăng kiểm Quảng Nam phân công lịch trực như sau :

Ngày Ban ngày Ban đêm
03/02/2019 (29 AL) Lê Đình Nhi Lê Đình Nhi
04/02/2019 ( 30 AL) Nguyễn Đăng Hiếu Nguyễn Đăng Hiếu
Buổi sáng Buổi chiều
05/02/2019 (Mồng 1 tết) Phạm Mua Trần Huấn Nhân Lê Đình Nhi
06/02/2019 (Mồng 2 tết) Phan Nam Khoa Nguyễn Thành Tùng Nguyễn Đăng Hiếu
07/02/2019 (Mồng 3 tết) Nguyễn Đăng Hiếu Lê Đình Nhi Lê Đình Nhi
Ban ngày Ban đêm
08/02/2019 Nguyễn Đăng Hiếu Nguyễn Đăng Hiếu
09/02/2019 Lê Đình Nhi Lê Đình Nhi

Mọi diễn biến trong ca trực phải ghi đầy đủ vào sổ trực và bàn giao lại cho ca trực tiếp theo.

Thời gian trực :      – Buổi sáng từ 7h30 -12h30

– Buổi chiều từ 12h30-17h30

– Ban ngày  từ 7h30 – 17h30

– Ban đêm từ 17h30 đến 7h30 sáng hôm sau.

Đề nghị các cá nhân có tên trong bảng phân công trực nghiêm chỉnh chấp hành.  Số điện thoại liên hệ khi cần thiết :

– Công an Thị trấn Hà Lam     :            0235-3674113

– Giám đốc/Phó GĐ Phụ trách :           0913.499.676 / 0913.499.244